Když však každý den posloucháme hodiny negativních zpráv, můžeme nabýt dojmu, že je u nás všechno špatně. Těch několik minut dobrých zpráv nám proto mělo připomenout, že tomu tak není, že i dnes Bůh žije, s námi, v nás a je to poznat. Díky patří všem, kdo se na tomto sdílení Boží lásky v naší farnosti i ve městě (i za městem) jakkoli podíleli. Zejména v období Adventu a Vánoc, kdy jsme všichni přišli o mnoho svátečních zvyků. O to víc těší, že i tak jsme je mohli prožít opravdu křesťansky, protože i v tom prvním Betlémě prožívali samotu, opuštěnost, ticho…Díky tedy za mše svaté, jejich přenos do domácností, za svaté přijímání i svátost smíření, za tu chvilku modlitby v kostele i za světlo z Betléma, díky za možnost obdarovat blízké, opuštěné i potřebné. Díky za možnost betlémských vycházek, za službu v Olomučanech i Spešově, za radost šířenou v našem městě dobrými anděly… Díky všem, kdo se pod tlakem této doby neuzavíráte do sebe, ale rozhlížíte se kolem, abyste viděli ty, se kterými se můžete rozdělit o něco dobrého a tak je povzbudit.

farnost Blansko