Chlapci a děvčata z mnoha měst a vesnic nejenom blanenského okresu, kteří se před třemi týdny většinou ještě vůbec neznali, díky pestrým a zábavným aktivitám na seznamovacím pobytu v krásném prostředí Sloupu v Moravském krasu vytvořili kolektiv třídy 1. B.

V rámci rozličných her, které vedla Pavla Podloučková s mojí pomocí jako třídního učitele a absolventky blanenského gymnázia a nyní studentky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Anety Schiffnederové, se prváci seznámili se svými novými spolužáky, poznali učební styly, které by jim mohly pomoci, a především se přesvědčili, že se mohou spolehnout na své nové kamarády a obrátit se na ně o pomoc.

K úspěchu celého seznamovacího pobytu výrazně přispělo i nádherné počasí babího léta. Kéž by i celé gymnaziální studium letošních prváků bylo, po rozpuštění ranních mlh souvisejících s obtížemi začátku studia na nové škole, zalito sluncem a probíhalo v pohodové a přívětivé atmosféře jako celý pobyt pod skalním útvarem Hřebenáč.

Stanislav Hrnčíř