Ve dnech 8. a 9. září 2022 se konal seminář Aranžování květin v historickém interiéru pořádaný specialistou na aranžování květin v historických prostorách Slávek Ramušic. Boskovický zámek si vybral pro jeho empírovou čistotu, a protože v minulosti ještě empírovou květinovou výzdobu do svých seminářů  nezařadil. Samozřejmě by akce nemohla proběhnout bez podpory rodiny Mensdorff-Pouilly.

V pátek 9. září pak proběhla vernisáž výstavy prací účastnic a účastníků tohoto semináře, které se za město Boskovice zúčastnila místostarostka Michaela Žejšková se svojí dcerkou.

Lodní modeláři se po roce opět sešli na Července.
Sraz modelářů na boskovické Července. Davy lidé vystřídaly modely lodí

Vystavená květinová díla si můžete prohlédnout od 10.9. do 18.9.2022 v historických interiérech zámku. Přístupná je denně mimo pondělí od 10:00 do 16:00 hodin.

Monika Šindelková