Býčí skála - Jáchymka - vývěr Jedovnického potoka - vývěr Křtinského potoka - Velké skály - Malá Macocha.Dnes jsme s dcerami využili dnů otevřených dveří v jeskyni Býčí skála a navštívili nejen tuto jeskyni, ale i další již výše zmíněná místa Josefovského údolí a nad tímto údolím.

Býčí skála je místo známé lidem odnepaměti, významné sídlo lovců sobů v době magdalienu, pravěká svatyně evropského významu, místo velkolepých i hrůzných archeologických nálezů i místo, které bohužel Němci upravovali na podzemní továrnu.  Archeologické nálezy ze 6. století před Kristem na čele s bronzovým býčkem, ostatky čtyřiceti až padesáti lidí a velkou řadou šperků byly zpočátku vykládány (například i velkým badatelem Moravského krasu Jindřichem Wankelem) jako pohřeb velmože a oběť velkého množství lidí, zejména mladých žen, zvířat a věcí.Dnes se předpokládá, že místo bylo významnou evropskou svatyní a pohřebištěm zhruba padesát let, někde čtu i sto let. Kromě toho je místo mj. významným archeologickým nalezištěm z doby lovců sobů v magdalienu, včetně nálezu nejstarší jeskynní malby u nás. O červnových víkendech máte jedinečnou příležitost tuto unikátní lokalitu navštívit.

Turisté z Adamova se vydali na procházka na území Přírodního parku Bobrava.
Turisté z Adamova prošli Bobravu. Cestou míjeli mlýny a poslouchali ptačí zpěv

Stejně tajemný je i vývěr Křtinského potoka v Otevřené skále, protože voda teče v podzemí tři týdny a my vůbec nevíme, jak rozsáhlý je jeskynní systém, který tento tok vytvořil.

Jiří Pernica

Máte i vy krásné fotografie z výletů? Zašlete nám je společně s textem na blanensky@denik.cz. Rádi je zveřejníme.