V blanenském regionu tuto službu zajišťuje Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17. Škola je pro děti uvedených zaměstnanců otevřena od 6 do 16 hodin. Aktuálně jejích služeb využívá více než desítka dětí ve věku od 6 do 10 let. Zájem rodičů a zaměstnavatelů o tuto službu však roste. S výjimkou státního svátku 28. 10. tak bude provoz zajištěn i v období podzimních prázdnin. Pracovníci školy se snaží, aby péče o děti nespočívala pouze v legislativně stanoveném hlídání, ale aby děti čas ve škole trávily maximálně smysluplně. Celodenní pobyt žáků tak vyplňuje nejen práce spojená s plněním úkolů v rámci distanční výuky, ale i různé další vzdělávací a herní aktivity. Pokud to podzimní počasí umožňuje, součástí školního dne je také pohyb na zdravém vzduchu v areálu školy či v rámci vycházek do klidné přírody přilehlé rekreační oblasti Palava.

Učitelé ZŠ Salmova pro děti připravují také zajímavé úkoly, mezi nimiž nechybí například výtvarná tvorba nebo činnosti v odborných učebnách. Pro děti je automaticky zajištěno také školní stravování ve formě plnohodnotného oběda včetně odpovídajícího pitného režimu. Učitelé naší školy tak společně s řadou dalších obětavých lidí pomáhají udržet v chodu činnost institucí, které jsou pro fungování státu v současné nelehké době nezbytné. Všichni společně pak doufáme, že se situace brzy zlepší a všechny školy se budou moci vrátit k obvyklé výuce.

 

Josef Škvařil

ředitel školy