Příběh plný soubojů je zasazen v časech osvícenství na začátku 19. století. Hlavní hrdina, starohrabě František Hugo ze Salmu – mladý majitel rájeckého panství, přiváží z Anglie tajné plány na výrobu nových průmyslových strojů, které mohou povznést hospodářsky celý kraj i monarchii. O své tajemství je však nucen tvrdě bojovat. Divadelní představení využilo historických faktů, s úpravou pro dramatizaci, a umocnilo právě prostředí rodinného sídla Salmů, tedy přímo zámku v Rájci nad Svitavou.

Představení se odehrálo v rámci celostátní Hradozámecké noci, kdy již tradičně státní i soukromé památky otevírají v netradiční večerní a noční hodiny své brány. V roce 2021 byla Hradozámecká noc posunuta do poloviny prázdnin, oproti tradičnímu termínu na konci srpna.

Do Hradozámecké noci se zapojila více než stovka českých památek, a v samotném rájeckém zámku čtyři opakování výše uvedeného představení shlédla necelá stovka diváků. Počet byl omezen s ohledem na aktuální protiepidemická opatření na památkách. Současně byla akce zařazena do celostátního programu v rámci Roku osvícenské šlechty 2021

Zdeňka Kalová
kastelánka
Státní zámek Rájec nad Svitavou