Milovníky širokých rozhledů přiláká do Žernovníku už jen místní rozhledna, postavená s využitím někdejšího vodojemu. Nabízí rozhled po širokém okolí západním, severním a východním směrem ke Svratecké hornatině, Drahanské vrchovině a na Hořický hřbet. Při prozkoumávání okolí  narazíte na hastrnamy a vodníky u tůňky nebo před hospodou, ale také na plastiky, které nejvíc připomínají přízraky Devíti jezdců z Pána prstenů. A nohy si můžete protáhnout třeba do nedalekého Býkovce, kde najdete Porčův mlýn. Vodní mlýn z šestnáctého století majitelé rekonstruovali do funkční podoby z předminulého století. Až poleví současná omezení bude mlýn nabízet opět prohlídky a také občerstvení v tamní krčmě.