Na nedělní odpoledne 15. srpna 2021 bylo naplánována Slavnost nanebevzetí Panny Marie pod Světelským oltářem v adamovském kostele svaté Barbory. Na programu byl zpěv členů chrámového sboru. Poté následovala mše svatá, kterou vedl bílovický farář Pavel Lazárek. Slavnost uzavřelo vystoupení slováckého souboru Šafrán Brno.

Lukáš Malý