V krásném říjnovém týdnu uspořádal EXOD Blansko jednodenní autobusový zájezd do Beskyd. První zastávkou byla Karolinka i s návštěvou muzea skla - zde byla i možnost jeho nákupu.

Velké Karlovice jsou typické množstvím lidové architektury. Barokní kostel P. Marie Sněžné z r. 1734 je svým architektonickým řešením ve tvaru řeckého kříže skutečně unikátní.

V roce 1971 bylo v historickém středu slavnostně otevřeno i muzeum. Tato velmi zajímavá expozice představuje doma vyráběné zemědělské a salašnické nářadí, postup zpracování vlny, lnu, výrobu šindelů i loučí. Atmosféru dokresluje i prostá valašská kuchyň s původním vybavením. Celý kraj Valašska byl skutečně v září říjnového sluníčka a pestře vybarvených stromů překrásný.

Oběd jsme měli objednaný v restauraci Čarták. Jejich speciality byly velmi chutné a porce obrovské.

V celém okolí je i velmi působivá přírodní galerie dřevěných plastik a dominantou je i zajímavá Zvonička, v které je i informační a výtvarné centrum.   Odtud jsme se mnozí vydali na nedalekou Soláň - má 860 m. n. m.  Zde nám tento kout naší země ukázal její krásu a velmi mnoho ojedinělých výhledů.

Za zdařilý a dobře naplánovaný podzimní výlet patří naší obětavé vedoucí veliké poděkování.

Marie Ženatová