Právě „véčko“ je jedním ze symbolů revoluce a oblíbeným gestem pana prezidenta Václava Havla představující vítězství, či víru v něj…

Zajímavou kulisu nám při tom poskytlo točité schodiště naší školy. Na dálku se k nám připojili i studenti naší školy, kteří vykonávají zahraniční praxi v Londýně v rámci projektu Erasmus+.

ZDENA BÁRTOVÁ