V sobotu kroky mladých hasičů vedly do lanového centra v lomu Velká Dohoda a neděle patřila prohlídce Sloupsko – šošůvských jeskyní. Nejvíce zážitků si však děti asi odnesly ze samotného nocování ve stanech, protože pro některé z nich to bylo první spaní bez rodičů mimo domov. Tato víkendová akce se vydařila díky velmi krásnému letnímu počasí a skvělé náladě, která mezi mladými hasiči a jejich vedoucími po celou dobu pobytu panovala.

PAVEL KUCHAŘ