V neděli 22. května připravil Dům dětí a mládeže Blansko akci s názvem Mámo, táto, koukni na to. Tato akce byla přehlídkou činnosti kroužků a jedna z mála možností pro děti prezentovat výsledky svojí činnosti. A hlavně, jak zmínila v závěrečné řeči ředitelka Domu dětí a mládeže Blansko Blanka Štreitová, zažít pocit úspěchu. To je to, co bychom chtěli dětem dopřát.

Na pódiu Katolického domu se tak před plným sálem v době od 14 do 16 hodin vystřídalo 14 vystupujících skupin, nebo jednotlivců. Celý sál byl zaplněn obecenstvem a to mělo možnost shlédnout vystoupení dětí z následujících kroužků: Judo, Kytara, Gymnastika, Trampolínky, Flétnička, Karate, Střelci, Divadelní kroužek a Street Dance. Mimo to si mohli také příchozí prohlédnout výstavu prací z kroužků Kresba, Komiks a Keramika, přečíst si dvě vydání časopisu DéDéMag, který vytvářely děti z kroužku Redakce, nebo vyzkoušet s čím si hrají děti v kroužku Stavebnice.

Zároveň se nám velice osvědčil nápad zapojit děti do vlastní přípravy a organizace této akce. Děti z kroužku Cukráři a Malý Kuchař připravili občerstvení a starali se o obsluhování hostů. Děti z kroužku Stavebnice obsluhovali a představovali návštěvníkům stavebnice.

Po dvou letech, kdy akce nemohla probíhat, se tak jednalo o velice vydařené odpoledne a všechny vystupující děti sklidily zasloužený potlesk. 

Závěrem děkujeme všem návštěvníkům, že zaplnili celý sál Katolického domu, všem dětem které vystupovaly, nebo se na akci aktivně podílely a v neposlední řadě všem interním, ale hlavně externím pedagogům za práci s dětmi v průběhu celého roku.

Jakub Kostka
Dům dětí a mládeže Blansko