Letos jsme děti požádali, aby tvořily i doma a zapojily se do do soutěže o nejkrásnější a nejoriginálnější doma vyrobený betlém. Nápad i volba materiálu byla zcela na soutěžících a sešly se skutečně zajímavé betlémy.

Všem tvůrcům betlémů děkujeme za účast v naší soutěži. Volba vítěze byla až do poslední chvíle velmi dramatická. Na prvním místě se nakonec umístil betlém číslo 2 - minecraft, na druhém místě se umístil betlém číslo 3 - stínový betlém, na třetím místě se umístili tvůrci z MŠ Svitávka.

SVČ Kruh Letovice