Jako první vystoupil místní chrámový sbor „Tacet“ s Českou mší vánoční moravského skladatele a varhaníka Eduarda Marhuly, žáka Leoše Janáčka. Po melodických tónech a líbezném sólu méně známé skladby jsme se mohli zaposlouchat do kouzelných zvuků varhan v podání paní Petry Sedlákové.Missa Pastoralis in C Boemica Josefa Schreiera, uváděná také jako mše „Čuj, Miko, čuj! skladba z poloviny 18. století, zazněla v podání smíšeného pěveckého sboru Janáček z Boskovic. Nástrojový doprovod, moravská melodika podtržená lidovým nářečím a špičkové výkony sólistů dodaly koncertu neotřelý a skutečně slavnosti ráz.

Tato mše je v podstatě sledem pastorel, drobných scének s pastýřskými náměty. Čerpá po stránce melodické i textové z valašského lidového prostředí. Je plná veselí, jasu a radosti z narození Páně .

Josef Schreier byl moravský barokní hudební skladatel.

Hráči z přípravky a předpřípravky si zahráli na fotbalovém turnaji ve Svitávce.
Špunti ve Svitávce hráli fotbal, jako o život. Sešlo se jich tam na dvě stovky

Vyvrcholením sobotního večera byl společný zpěv všech účinkujících i početného obecenstva písně Narodil se Kristus Pán.

Oba sbory dirigoval a příjemný večer slovem provázel jejich sbormistr František Ostrý

Význam tohoto koncertu podpořila přítomnost senátorky Jaromíry Vítkové a starosty města Kunštát pana Zdeňka Wettera.

Zpestření běžného školního dne děti přivítaly.
Škola, nebo ZOO? Děti z blanenské Salmovky vyrazily do školy ve zvířecím overalu

Poděkování patří všem účinkujícím, organizátorům i návštěvníkům koncertu.

Iva Pavlů