Dále prostřednictvím MAS Boskovicko Plus, z.s. byla na Státní zemědělský intervenční fond podána žádost o dotaci, na projekt: „Pořízení stolů do KD Kozárov“, ze kterého bylo pořízeno 19 kusů stolů do kulturního domu ve výši 121.600 korun taktéž z Programu rozvoje venkova ČR. I zde byly náklady v celkové výši 161.253 korun. Takže dotace činila cca 75 %, což obci velice pomohlo.

Výše uvedeným žádostem bylo vyhověno, a tak ke konci roku 2023 byly požadované věci nakoupeny. V kulturním domě tak došlo k obměně starých židlí, které byly v sedmdesátých letech pořízeny z výtěžků divadel místního ochotnického spolku a stolů, které byly pořízeny za ocenění tehdejšího Místního národního výboru za jeho činnost v rámci okresu Blansko.

Otužilci v Šošůvce přivítali jaro. K plavcům se přidal herec Pavel Nový
Otužilci v Šošůvce přivítali jaro. K plavcům se přidal herec Pavel Nový

Tímto se zvýšil komfort v sále místního kulturního domu, kde se pořádají taneční zábavy, plesy, rodinné oslavy, svatby a další kulturní akce. První zatěžkávací zkouška proběhla na Silvestra při vítání nového roku. Všichni zúčastnění si nové posezení velice pochvalovali. Ocenili i pěkný vzhled nových židlí, které tomu dávají onu pověstnou korunu.