V současné době zde vyrůstají rodinné domy, které nahrazují původní zahrady a chaty, které tu byly postaveny už za minulých režimů.
Cesta stoupá do nadmořské výšky 400 metrů nad mořem a nabízí se z ní panoramativní výhled na město. V detailech se pak můžete zaměřit na kostel, radnici či Mateřská, základní a praktická škola, které vystupují z městské zástavby.

 Cestou jsem potkávala stromy, které svými tvary a větvemi připomínaly úpějící duše některých zde popravených zločinců. Cestu jsem ukončila před bývalým loveckým zámečkem z roku 1833, který je v současnosti nepřístupny v soukromém vlastnictví. Údajně se jedná o jednu z prvních budov, která byla na začátku 90. let minulého století vrácena v restituci původnímu majiteli. Zámeček obkružuje obora zaměřená na chov muflonů daňků. Obora je oplocená a dostanete se dovnitř jen pokud nosíte zelenou kamizolu, na rameni kulovnici a za vstup zaplatíte, neboť majitel umožňuje lov „na šoulačku“. S oborou a zámečkem se můžete blíže seznámit v článcích časopisu Myslivost č. 1/2019 a 11/2020. Články jsou k přečtení i na webových stránkách časopisu.

Monika Šindelková