Potom se všichni přesunuli do  sálu, kde se konal hlavní program. Na pódiu předvedli své umění sólisté, komorní seskupení, soubory i pěvecký sbor. Vystoupili také poprvé naši nejmenší z PHV.

Koledy lákaly zájemce i v obci Suchý.
Koledy zazněly i v Jedovnicích. V obci Suchý večer prozářili prskavkami

Hudební čísla se střídala s tanečními a program byl opravdu velmi pestrý. Sál byl do posledního místečka zaplněný a obecenstvo ocenilo účinkující obrovským potleskem.

Pro děti to byl opět velký zážitek vystoupit po delší pauze před rodiči a veřejností. Děkujeme všem účinkujícím za jejich výkony, pedagogům za přípravu a všem přejeme krásné a šťastné Vánoce.

Hana Korčáková

ZUŠ Jedovnice na soutěži v Olomouci reprezentovali tři žáci z pěveckého oddělení.
Žák z Jedovnic bodoval na mezinárodní pěvecké soutěži v Olomouci