Koncert Smíšeného pěveckého sboru Janáček zaplnil tóny komorní hudby prostory kostela předposlední neděli v září. Koncert navázal na úspěšný březnový koncert k výročí založení města Boskovice a zazněly na něm skladby Adama Václava Michny z Otradovic a dalších skladatelů. 

Pěvecký sbor Janáček vedl sbormistr František Ostrý a mezi hosty se představila Martina Fialová, jako sopránistka a Jiří Pohl, který usedl za varhany.

V Šebrově se konaly závodech Zlatá laťka Šebrov 2022, ve které závodníci změřili své síly ve sportu nazvaném Hobby horse
Hobby horse závody u nás. Mládež na Blanensku se bavila ve stylu seveřanů