Tradiční výstavou Klubu moravských fotografů začal v Letovicích Festival 3+1.

V dalších dnech návštěvníci festivalu zažili architektonický workschop, jazzový koncer a v hlavní festivalový den se představili Komedianti na káře a výtvarné dílničky, Karel Kahovec a George & Beathovens, Ondřej Ruml, Peter Lipa Band, Jamaron a jako poslední Band-a-ska.

Petr Švancara