Klienti denního zařízení pro dospělé s mentálním postižením si zahráli venkovní golf, který je součástí centra, a také si zasoutěžili v bowlingu. Pak následoval výborný oběd velmi chutných řízečků. Všichni pak spokojení a plní krásných zážitků z úspěšného sportovního dne odjeli zpět do Blanska.

Při příležitosti oslav 130. výročí založení hasičského sboru byl v sobotu 27. července v Borotíně připraven pestrý program pro hasiče a širokou veřejnost.
Borotínští hasiči slavili. Ukázali funkční koněspřežnou stříkačku z roku 1900

Srdečně děkujeme panu Ing. Vlastimilu Chládkovi za krásný a radostný den, který jsme v Bowlingovém centru mohli strávit, a děkujeme také všem jeho zaměstnancům, kteří se o nás velmi příkladně starali. Věříme, že tento náš sportovní výlet nebyl poslední.

Jana & Jaromír Kratochvílovi, Domov Olga, Blansko