Narodil se 28. srpna 1851 v Blansku na Rožmitálově ulici. Na zdi obchodního domu Albert na této ulici je na památku umístěna pamětní deska, je také po něm pojmenovaná jedna z blanenských ulic.

Maška byl neúnavný vědecký pracovník, nejuznávanější archeolog za Rakouska-Uherska, pedagog a vzácný obětavý člověk. Dnes po století můžeme říci, že mezi badateli o pravěku patří jméno K.J.Mašky na přední místo v řadách vědců a badatelů naší vlasti. Jen málo lidí si dovede předtavit kolik houževnatosti a lásky musí mít badatel a vědec typu K.J.Mašky ke své práci, aby dosáhl jeho výsledků. Kolik příkoří a neocenění této záslužné práce musel prožít. Co času, námahy a peněz musel věnovat, aby dosáhl vytčeného cíle-oživit před našima očima dávnou prehistorii naší země.

O život a dílo K.J.Mašky se zabývá amatérský badatel Milan Sýkora z Blanska. K tomuto výročí bude v blanenské knihovně uspořádaná výstava a přednáška. O bližším termínu výstavy v knihovně budeme občany informovat.

Milan Sýkora