V této chvíli žijeme v době, která pro nikoho z nás není lehká. V tyto dny musíme omezit svůj pohyb. Snažit se nevycházet ven a dávat pozor na sebe i na lidi ve svém okolí.

Právě v tuto dobu jsem si uvědomila, kolik volnosti jsme doposud měli a co všechno jsme mohli bez omezení dělat (chodit do kina, jít ven s kamarády, do cukrárny atd.). Na druhou stranu si myslím, že spousta z nás si aspoň najde čas na věci, které tak dlouho odkládal a udělá si pořádek jak doma, tak v sobě samém.

Díky této současné krizi si snad každý uvědomí, za co všechno můžeme být vděční a nebudeme brát zdraví jako samozřejmost. Též doufám, že umývání rukou nepřestaneme opět zanedbávat a každý bude hygienu dodržovat automaticky i při běžných denních aktivitách.

TEREZA KVASNICOVÁ,

7. ročník, ZŠ Velké Opatovice