Soutěž se konala 4. března, ale přípravy začaly již mnohem dříve a bylo v nich zapojeno mnoho našich zaměstnanců. V pátek ráno jsme přivítali 18 soutěžících a 18 pedagogů (ředitelé škol, korepetitoři, porota, učitelé žáků) ze 4 základních uměleckých škol – Letovice, Boskovice, Adamov a Jedovnice.

Umělecké klání vypuklo v 9. 30 slavnostním zahájením, kdy MgA. Michal Hreňo, ředitel ZUŠ Jedovnice, všechny vřele přivítal. V porotě zasedli Petr Křivinka (ZUŠ Letovice), Jaroslav Hladík (Městské divadlo Brno, ZUŠ Adamov), Jaroslav Jiráček (Městské divadlo Brno, ZUŠ Jedovnice), Josef Sekanina, DiS. (ZUŠ Boskovice), tajemnicí poroty byla MgA. Radka Hreňová (Konzervatoř Brno, ZUŠ Jedovnice) a předsedou poroty se stal MgA. Josef Cecava (Konzervatoř Brno). Jejich úkol byl nelehký – obodovat, umístit soutěžící ve hře na trubku, lesní roh, trombon, baskřídlovku a tubu. Z těchto mladých umělců měla porota vyhlásit absolutního vítěze a 8 soutěžících poslat do krajského kola.

Z našich soutěžících gratulujeme Čestmíru Šnobltovi, který získal 1. místo s postupem. Oceňuje také výkon Alexe Kakáče, Josefa Vágnera, Jakuba Vágnera a Františka Kajtára. Absolutním vítězem se stal Adam Hrdý ze ZUŠ Boskovice ve hře na trubku. V 14.30 byla soutěž oficiálně ukončena za kladného hodnocení a pochval všech zúčastněných.

Děkujeme sponzorům Agrisu Jedovnice, rodinné firmě Grmolcovi a Delikomatu Modřice, kteří nám pomohli buď finančně, nebo svými výrobky. Děkujeme našim korepetitorkám Kateřině Mašové a Kateřině Javorské za umělecký doprovod. Ověřili jsme si, že i naše menší škola může úspěšně uspořádat velkou akci, jako je okresní kolo umělecké soutěže ZUŠ. Byli jsme slovně oceněni za vynikající organizaci, přátelskou atmosféru, vstřícnost ke všem zúčastněným a slovy našeho pana ředitele to je věc, kterou chceme na naší škole nadále udržovat.

Kateřina Veselá 

Základní umělecká škola F. B. Ševčíka Jedovnice