Koncert nazvaný Slavné tenorové árie moderoval s lehkým humorem a nadsázkou Jakub Pustina a odezněl pod taktovkami Tomáše Pléhy a Dominika Pernici. Během vystoupení zazněly slavné skladby z pera Bizeta, Strausse, Ježka, Cotraua nebo di Capua.

Všichni hudebníci byli odměněni bouřlivým potleskem, takže museli přidat ještě jednu skladbu, aby utišili nadšené publikum.

Ve čtvrtek 28.10.2021 oslavy Státnosti pokračovaly Pietní akcí u pomníku T. G. Masaryka a následně přednáškou o vzniku Československé republiky vedenou Ludmilou Klíčovou, doktorandkou Filozofické faktulty Masarykovy univerzity. Pro děti připravila TJ Rytmus lampionový pochod nazvaný Cesta za světýlkem, který vyrazíl o půl páté v podvečer od boskovického zámku. Na konci cesty v Letním kině pak bylo pro děti nachystáno překvapení.

Monika Šindelková