Po dvou letech jsme opět mohli pořádat taneční kurzy jak pro středoškoláky, tak i pro dospělé. Dne 16.09.2021 byly zahájeny kurzy pro středoškoláky.

Přihlásilo se kolem 190 studentů  z blanenských, ale i brněnských a boskovických škol, které jsem rozdělili do dvou skupin.

Tanečníky čeká 10 lekcí a pokud nám to dovolí pandemická opatření, chystají se dvě prodloužené a v prosinci závěrečný ples.

Stejně tak jsme mohli kurz zahájit 26.09.2021 pro dospělé, které čeká 5 lekcí a jeden závěrečný večer. Po absolvování tohoto kurzu mají všichni účastníci i z minulých ročníků možnost přihlášení do pokračovacích tanečních pro dospělé, které začínají 14. listopadu 2021.

Lea Doleželová Stejskalová

Kulturní středisko města Blanska