Obětavou prací pod vedením tehdejíšho prvního prezidenta Tomáše Henka se po delším úsilí podařilo vybudovat krásný areál, kde se dnes můžeme oddávat tomuto sportu. Slavnostní pásku přestřihli společně prezident Tomáš Henek a správce hřiště Jiří Hromek 24.6.2001. I proto bychom všem, kteří se na budování hřiště podíleli, chtěli dnes v tomto vzpomínkovém článku poděkovat.

Pavel Král