V roce 1988, kdy moje dcera chodila do první třídy, byl po dlouhé době obnoven státní svátek na den 28. října. A v tomto roce připadl zrovna šikovně na pátek, a tak jsme vyrazili k nám domů na Moravu.

Přijeli jsme vlakem, a tak mě napadlo udělat na jevíčském nádraží novoroční fotku před výhybkou ve směru na Velké Opatovice. A právě před ní dcera pohotově zapózovala jako startující běžeckého závodu, což zároveň obrazně symbolizovalo blížící se začátek nového kalendářního roku 1989.

V té chvíli jsem ovšem netušil, k jaké další velké změně vlastně dojde. A tak jsem po letech tento snímek ve svém archívu lakonicky a poněkud nadneseně nazval „Jevíčská předzvěst sametové revoluce“. K té zásadní politicko-společenské výhybce totiž došlo shodou okolností jen za rok a pár dní poté.

PAVEL KYSELÁK

Poznámka autora:

Tento snímek byl zařazen v rámci fotografické výstavy Náš Listopad 89 pod záštitou rektora Univerzity Karlovy pana profesora Tomáše Zimy. Na uskutečnění této akce se významně podílel i Deník. Unikátní výstavu fotografií v Císařském sále historického Karolina v Praze je možné zhlédnout až do 15. prosince 2019, vstup je zdarma.