V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje proběhl ve čtvrtek Slavnostní akt ocenění zástupců zdravotnických pracovníků, kteří byli v přímém nasazení na odděleních pečujících o covidové pacienty a aktivně se podíleli na zvládání pandemie onemocnění COVID-19, a to v období od března 2020 do června 2021.

Osobní poděkování hejtmana kraje za boskovickou nemocnici spolu s jednatelem nemocnice, Danem Štěpánským, přijaly Pavla Tesaříková, Mária Budzáková a Blanka Kobylková. Současně předal hejtman kraje nemocnici za obětavé nasazení při zvládání krizového stavu symbolické ocenění v podobě Bronzové pamětní medaile.

Eva Škrabalová

Nemocnice Boskovice