První zastávkou se staly Javoříčské jeskyně. Rozsáhlý jeskynní systém je výjimečný nejen svými rozměry, ale i mohutností a bohatostí krápníkové výzdoby. Velkolepé vstupní prostory vrcholí dómem Gigantů s mohutnými pagodami stalagmitů, girlandami stalaktitů a barevnými sintrovými vodopády na stěnách. Z nich pokračuje cesta romantickými modelovanými chodbami s krápníkovou výzdobou mimořádně pestrých tvarů.

 Po společném obědě v obci Bouzov jsme navštívili stejnojmenný pohádkový hrad, který vznikl na přelomu 13. - 14. století. V letech 1896 – 1910 byl přestavěn velmistrem Řádu německých rytířů Evženem Habsburským na sídlo, které mělo být reprezentativním místem Řádu. Přestavba je dílem architekta Georga Josepha von Hauberrissera. Od roku 1912 je hrad zpřístupněn veřejnosti. Tato památka je také hojně vyhledávána filmaři nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Na hradě a v jeho okolí bylo natočeno více jak třicet filmů nebo pohádek.

 Na závěr dne naše kroky vedly do Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích, které bylo otevřené v roce 1994 v místě původní výrobny Olomouckých tvarůžků. Formou individuálních prohlídek dá každému možnost výběru prohlídky podle jeho zájmu a časových možností. V moderně pojatých expozicích je představena historie Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až do současnosti.  Prohlídka muzea končí vstupem do podnikové prodejny, kde je možné zakoupit různé výrobky a produkty z tohoto jedinečného populárního sýru. Mnozí z nás také neváhali a vyzkoušeli chuť zmrzliny nebo zákusků z Olomouckých tvarůžků. I přesto, že ranní cesta byla doprovázena deštěm se nakonec celý výlet vydařil a všichni jsme se domů vraceli plní dojmů a krásných zážitků. 

PAVEL KUCHAŘ