Jak sama přiznala, první a pro ni nezapomenutelný je muzikál Bídníci ( česká premiéra 1992) - spolu s Jiřím Kornem tady vytvořila manželský pár Thénardiérových. Koncert slovem provázel pan Jiří Zbořil. Hanka Křížková zazpívala nejen písničky tvz. pamětnické, ale také úplné novinky. Písničky se střídaly s vyprávěním paní Hanky, které bylo zajímavé a velmi zábavné. Atmosféra v sále místního kina, kde se koncert konal, byla příjemná, škoda jen, že sem cestu nenašlo více diváků. Ale ti, co zůstali doma, mohou jen litovat. Večer byl na 1* V závěru se nám Hanka Křížková podepsala do pamětní knihy - děkujeme!

Eva Sáňková