Série setkání s oživlou historií římských legií a germánských kmenů, které se potkávaly a střetávaly před osmnácti stoletími v kraji pod Pálavou, pokračovala třetí srpnovou sobotu programem věnovaným životu a řemeslům právě tehdejších barbarů, germánských kmenů Marobundovy říše. Nadšenci ze skupiny Projekt Marobudum návštěvníkům názorně představili dobové reálie a předvedli některá z řemesel, která Germáni ovládali, ať už pro výrobu předmětů denní potřeby či válečnou výzbroj a výstroj.

Vrchol sezony v návštěvnickém středisku v Pasohlávkách na Mušově, na místě největšího římského ležení v tuzemsku, nadejde příští víkend, kdy pořadatelé chystají další ročník římsko germánského festivalu Germania Subacta. „Návštěvnické středisko stojí od roku 2020 nana úpatí kopce, na kterém ve 2. století našeho letopočtu postavili vojenskou pevnost římští legionáři císaře Marca Aurelia. Právě proto zde pořádáme náš festival, na kterém bude po téměř dvou tisících letech těchto místech opět možné spatřit římské vojsko společně s jeho rivaly, nepřáteli a sousedy Germány,“ uvedla Pavla Růžičková z Archeologického ústavu akademie věd. Hlavní program festivalu se odehraje v sobotu 3. září na vrchu Hradisko, zvaném také Římský vrch, nedaleko návštěvnického střediska. „Návštěvníci se mohou těšit na římský vojenský tábor, germánské okrsky s řemeslníky, působivé představení římských jezdců, dětskou bitvu i závěrečnou římsko-barbarskou bitvu zakončenou nástupem před samotného císaře Marca Aurelia,“ přiblížila Růžičková.