Samotný kříž sice patří k reáliím této osady, ve skutečnosti se ale nachází již na katastrálním území zmíněné obce Úsobrno – jen pár kroků od pozemkové hranice.

V roce 2006 byl původní dřevěný kříž nahrazen novým dřevěným křížem bez dalšího příslušenství. V loňském roce se zejména místní patrioti zasloužili o celkovou renovaci, nátěr kříže a instalaci reliéfu ukřižovaného Ježíše Krista včetně okolních úprav. Slavnostní znovu vysvěcení doplněného dřevěného kříže proběhlo v sobotu 20. července za přítomnosti místních „Fameleantů“ a dalších hostů v úvodní části tradiční pouťové slavnosti „Pod Lavičnou“.

Až do roku 1960 všechny zmíněné obce patřily do okresu Moravská Třebová v rámci Jihomoravského kraje. Přesně před šedesáti lety však byly „rozesazeny“ do dvou nově vzniklých okresů. Jaroměřice vč. Nového Dvora „spadly“ pod českomoravský okres Svitavy a tudíž do Východočeského kraje. Zatímco samotné Úsobrno zůstalo administrativně na Moravě v okrese Blansko, tedy v Jihomoravském kraji. Určitou zvláštností úsobrnské obce až do nedávna byla skutečnost, že s vlastním okresem byla spojena pouze katastrálním územím, nikoliv však státní silnicí. A tak veškeré zásobování, pošta… tehdy proudilo právě přes Jaroměřice ve svitavském okrese.

Dnešní zvláštností moravských Jaroměřic u Jevíčka i Nového Dvora je skutečnost, že leží na rozhraní tří krajů: Olomouckého, Jihomoravského a Pardubického kraje.

PAVEL KYSELÁK