O této, pro všechny milovníky a obdivovatele díla Alfonse Muchy skvělé zprávě, bylo napsáno již mnoho článků v různých denících a časopisech. Také je veřejně známo, že divadelní opona prošla náročným konzervátorským ošetřením, a že byla v roce 2020 hlavním exponátem výstavy „Předehra ke slávě Alfons Mucha raná tvorba 1881-1895“.

Velmi významným dnem se nejen pro Doubravici, ale také pro Boskovice, stalo pondělí 13. září 2021. V tento den jak Boskovice, tak následně také Doubravici nad Svitavou navštívil vnuk slavného malíře Alfonse Muchy John Mucha se synem Marcusem a tajemníkem Nadace Mucha Janem Večerkem. Důvod byl jediný – na vlastní oči vidět divadelní oponu, kterou Alfons Mucha namaloval, a také osvětlit, co bude obnášet Muchova stezka.

Jejich první kroky však vedly na návštěvu Střední pedagogické školy Boskovice, kde vzácné hosty přivítala ředitelka školy Leona Valterová. Zástupce Nadace Mucha doprovázela starostka městyse Doubravice nad Svitavou Jana Otavová, místostarosta  Martin Štěrba a kronikářka Doubravice Eva Sáňková. Po krátkém neformálním rozhovoru se žákyněmi školy byla návštěvě představena výstava obrazů a obrázků inspirované Muchovou tvorbou, které namalovaly přítomné studentky.

A pak, po příchodu do Muzea regionu Boskovicka, pro vzácné a milé návštěvníky nastal onen dlouho očekávaný okamžik, kdy se po přivítání s ředitelem muzea  Romanem Malachem mohli seznámit s dílem, které vytvořil jejich slavný předek, malíř Alfons Mucha. S historií opony je seznámila náměstkyně ředitele Mgr. Taťána Bártová Pavelková. A protože jak se říká, nic netrvá věčně, musela skončit i návštěva muzea, aby vzácní hosté mohli pokračovat v poznávání míst, které kdysi dávno malíř Alfons Mucha rád navštěvoval. Cesta je tak přivedla do Doubravice nad Svitavou, kde vlastně divadelní opona vznikla. Pan John Mucha se synem Marcusem tak uviděli místo, kde stával Holíkův statek se stodolou, ve které Mucha při jeho návštěvách maloval. Přesto, že statek nahradila budova radnice a stodolu prostory kina, byli oba dva spokojeni. Po prohlídce kina a kulturního domu odsouhlasili místo, kde by v budoucnu měla být umístěna ona slavná divadelní opona.

Při příjemném posezení v obřadní síni seznámil John Mucha starostku městyse  Janu Otavovou a místostarostu Martina Štěrbu, s plánem na vytvoření Muchovy stezky. Memorandum o vytvoření stezky bylo podepsáno 10. září zástupci Nadace Mucha, Moravského Krumlova, Ivančic a kraje při slavnostním večeru k návratu Muchovy Slovanské epopeje na krumlovský zámek. Muchova stezka povede místy, kde malíř vyrůstal, tvořil a také čerpal inspiraci pro svá díla. Nebude to ani za týden, ani za měsíc, ale věřme tomu, že naše opona se časem do Doubravice vrátí a spolu s dalšími zapůjčenými uměleckými předměty ze sbírek Nadace Mucha přispěje k ještě většímu zájmu o dílo Alfonse Muchy, které si to plným právem zaslouží!

Eva Sáňková

kronikářka Doubravice nad Svitavou