Dlouhodobým cílem netýkavkobraní je odstranění nepůvodní rostliny netýkavky žláznaté z Moravského krasu a jeho nejbližšího okolí. Tato rostlina pochází z Himalájí a do Evropy se dostala někdy v první polovině 19. století jako rostlina okrasná. Protože zde našla vhodné podmínky pro svůj růst, postupně zplaněla, začala se masivně šířit a obsazovat rostlinná společenstva nejčastěji v okolí vodních toků. Zde dokáže vytvářet čisté porosty, a tím i vytlačovat naše původní rostlinné druhy. Bývá proto označována jako druh invazní. K netýkavkobraní se spolek Okras schází již od roku 2014 a navazuje tak na činnost dalších spolků a organizací, které se správou CHKO spolupracují. Některé ročníky výrazně podpořila také Stráž přírody Moravského krasu.

Letní tábor ostrovských hasičů
Mladi hasiči stanovali, soutěžili a podívali se i do jeskyní

Letos se účastníci potkali v osm ráno v olšině nad Jakubovým jezerem a na louce u pstruhařství v údolí Punkvy v NPR Vývěry Punkvy. Část z nich se ale hned po poradě vydala na úsek potoka mezi Sloupem a Němčicemi a postupovali po proudu dolů. Sem se po vytrhání ohnisek v údolí Punkvy vydal i zbytek dobrovolníků, kteří postupovali naopak od soutoku bezejmenného potoka s Němčickým potokem severně proti proudu. Obě skupiny se sešly na obvyklém místě většího ohniska na lesních pasekách, kde úspěšně dokončily práci již kolem půl jedné a sečetly vytrhané rostliny. Zde také vytrhaly další invazní rostlinu křídlatku japonskou. Netýkavkobraní se letos zúčastnilo jedenáct osob.

Předseda spolku Okras Michal Friedl popisuje samotné vytrhávání „Pro vytrhané netýkavky žláznaté je důležité jejich uložení na místo, kde s jistotou co nejdříve uschnou, zetlí a nedostanou se zpětně do potoka ani při vzestupu hladiny při možném přívalovém dešti. Případné plodící vrcholy je třeba odlamovat do pytlů ještě před vytržením, aby nedocházelo k vysemeňování. Navíc stačí i kousek stonku, který se dostane zpátky k vodě a bezproblému zakoření a vyroste nová rostlina“.

Slavnostní otevření boskvického letního kina.
Komedie Vlastníci slavnostně znovuotevřela Letní kino Boskovice

V olšině u Jakubova jezera jsme letos nalezli a vytrhali padesát rostlin. To znamená, že zde oproti předchozím rokům počet netýkavek výrazně poklesl. Loni to bylo totiž ještě 190 kusů a v roce 2013, kdy vytrhávání započalo, dokonce 3 370. Na nivní louce u pstruhařství se letos podařilo nalézt a vytrhat 250 netýkavek, což bylo o 50 kusů méně než v předchozím roce. Na úseku mezi Sloupem a Němčicemi letos brigádníci našli a vytrhali celkem 2 310 kusů. V roce 2019 to ještě bylo asi 5 000 kusů.

Celkem jsme tedy poslední červencovou sobotu zlikvidovali 2 610 rostlin, za což Spolek vděčí jak všem zúčastněným, kterým patří velké poděkování, tak perfektnímu počasí. Vzhledem k letošním vlhčím podmínkám však bude třeba některé lokality zkontrolovat ještě jednou koncem léta či na podzim.

S netýkavkou žlaznatou se mohli setkat také účastníci letošního Holštejnského kosení o víkendu 1. a 2. srpna, neboť na jedné z kosených luk bylo objeveno ohnisko této rostliny. Bylo potlačeno pokosením a v části louky, která se již v tomto roce nekosila, bylo vytrháno přes 150 kusů.

Z šestého kosení holštejnských luk.
Ochránci přírody ze spolku OKRAS o víkendu kosili cenné mokřadní louky

„Možná se může zdát“, podotkl botanik Správy CHKO Moravský kras Zdeněk Musil, „že když počty netýkavky výrazně klesají, nebude spolek Okras potřebovat v dalších letech tolik pomocníků. Ale opak je pravdou. I historická místa výskytu netýkavky, jako je např. Křtinské údolí nad Adamovem, se musí stále kontrolovat, zda se náhodou opět rostliny neobjeví. Navíc nás kromě úseku mezi Sloupem a Němčicemi čeká v budoucnu úsek mezi Vysočany a Holštejnem v údolí Běličky a Bílé vody, kde se bohužel vyskytuje místy i bolševník velkolepý. Na území CHKO v PR Bílá voda u Holštejna nám s netýkavkou a bolševníkem pomáhá již tradičně školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. V úseku nad CHKO přivítáme také pomoc dobrovolníků z Holštejna, Vysočan a okolních vesnic“, zakončil Zdeněk Musil a vyzval tím veřejnost ke spolupráci na této důležité aktivitě pro podporu původní přírody v Moravském krasu a okolí.

Tak ještě letos nebo nejpozději za rok v červenci na netýkavce na viděnou https://www.facebook.com/ochrana.prirody.moravskeho.krasu

ZDENĚK MUSIL

OKRAS, z.s.