Koncem školního roku se třída 4. B zúčastnila výtvarné soutěže, kterou pořádala organizace ADRA. Až do 20. června mohli žáci základních škol k situaci na Ukrajině i u nás „promluvit bublinou“ – ztvárnit své nápady a myšlenky do soutěže.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Třída 4.B se účastnila kategorie „Pomoc a partnerství, válka na Ukrajině“. Děti nejdříve diskutovaly o válce, o míru, o pomoci nebo partnerství. Čtvrťáci se nakonec shodli, že vyrobí jedno velké komiksové dílo, do kterého každý přispěje malým dílkem a vznikne tak barevná mozaika vzájemného respektu, pochopení a podpory.

Nejprve se pracovalo s myšlenkovou mapou, kde každý říkal své názory, nápady a postupně vznikala jakási kostra příběhu. Nakonec holky a kluci ze 4.B společnými silami vytvořili imaginární příběh ukrajinské holky Olgy, která s maminkou odjede do České republiky. Tam se cítí nejprve opuštěná, plná obav a strachu, ty ale nakonec překoná díky přátelství nového spolužáka Tomáše.

Žáci pracovali po dobu 4 vyučovacích hodin a velmi dobře si dokázali zorganizovat práci. Bylo třeba napsat scénář a podle něj přesně vypočítat počet oken komiksu, aby se příběh vešel do formátu. Jelikož příběh byl opravdu strhující, šli čtvrťáci do rizika a rozhodli se, že předepsaný formát A3 nedodrží a komiks nakonec udělali na formát A2. A vyplatilo se.

Dne 29.6. volala paní Petra Svátková z organizace ADRA, že čtvrťáci ze ZŠ Rájec-Jestřebí vyhráli 1. místo v kategorii 1. stupně ZŠ. V této kategorii se sešly výtvarné práce ze 64 základních škol, takže…RESPEKT, DRACI!

Lucie Trávníčková

Základní škola Rájec - Jestřebí