C altánku se děti občerstvily a pokračovali jsme v prohlídce tamního areálu a naučnou stezkou jsme došli až k jeskyni Kůlna. Během procházky jsme pozorovali krásné přírodní prostředí. Plni krásných zážitků jsme se vrátili autobusem zpět do Němčic.

Dana Bergová

ředitelka MŠ