Nápad paradoxně vznikl v Praze a organizátoři si vybrali pro svůj pilotní projekt právě Jihomoravský kraj. „…Náš spolek i já sídlíme v hlavním městě, přesto jsem se rozhodl pomoci rodnému kraji a tím inspirovat ostatní ..Nápad vzešel od Petry Štichové z našeho spolku, která na jaře natočila snímek „Volejte babi a dědovi“. Před rozjezdem iniciativy jsem zavolal Petře Michalové, která je mimo jiné i krizová interventka z Linky seniorů Elpida, a která mi potrvdila nedostatek těchto elektroinckých zařízení a nastínila jaký má na seniory negativní doopad dlouhodobá absence rodiny.“ uvedl Daniel Dvořák oraganizátor iniciativy a předseda spolku Metaculture a dodává: „Hledal jsem partnera, který by nám mohl zjistit, poptávku v zařízeních pro seniory v JMK a byl jsem propojen se spolkem MIROSA.

Procházka Boskovice s retro pohledem.
Současné Boskovice starým objektivem. Vychutnejte si nostalgickou atmosféru

Spolek MIROSA už zkušenosti s pomocí domovům seniorů měl z jarní vlny Covidu, kdy těmto domovům jeho členové zajišťovali ochranné pomůcky. Oba spolky začaly spolupracovat a pro tuto iniciativu získaly také záštitu od hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. „Tento projekt byl skvělou ukázkou spolupráce neziskového i soukromého sektoru, stejně tak jako jednotlivců i zástupců kraje. Velkou pomocí byl také dar od společnosti Alza.cz, která nám darovala hned 10 tabletů,“ uvedla spoluorganizátorka iniciativy Eliška Nohavicová ze spolku Mirosa. Obdarovaná zařízení sociálních služeb: Domov pro seniory Zastávka Domov pro seniory Velké Bílovice Domov Matky Rosy Rajhrad Domov seniorů Senecura Šanov Domov pro seniory Holásecká, Brno Domov pro seniory Božice Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích Domov pro seniory Plaveč Zámeček Střelice Zámek Břežany.

Daniel Dvořák

spolek Metaculture