Sotva se druháčci ze Základní školy Salmova naučili číst, psát a počítat, jejich svět poznatků a vědomostí začal nabírat na obrátkách. Učí se rozeznávat věty oznamovací, rozkazovací, tázací a vědí, co je věta přací.

„Kéž by zmizel koronavirus!“ – psali nedávno do svých Písanek, i když si mohli přát cokoliv jiného, třebas hmotného. Učí se sdělit beze strachu to, co si myslí, učí se mít svůj vlastní pohled na věc. Když se však náhodou něco nepovede, umí se jeden druhému omluvit a dokonce si i mnohé odpustit.

Noční výstup na Alexandrovu rozhlednu u Adamova.
Dobrodružství jen pro otrlé a Tulákova noční výprava. Zamířil na Alexandrovku

V Čítance si čtou o slušnosti a zdvořilosti, ale také se oné slušnosti a zdvořilosti učí. Pomáhají si vzájemně a činí dobré skutky. Se svými spolužáky z jiných ročníků vyrábějí vánoční dekorace a tak pomáhají získat penízky pro charitativní účely. Pro seniory vytvářejí vánoční přáníčka, babičkám a dědečkům do Senior centra i obyvatelům Domu s pečovatelskou službou věnovali kytičku veršů a vánočních písniček v podobě virtuální besídky. Učí se uklidit si kolem sebe a udržovat pořádek, učí se řešit problémy, zvládat nelehké situace, učí se ohleduplnosti a toleranci.

V adventním čase si společně užívají příběh o betlémské hvězdě, za zavřenýma očima si jej představují a prožívají okamžiky všední i nevšední, těší se z úspěchů i maličkostí. Zkuste někdy pozorovat děti, jsou chytré a vynalézavé, upřímné, dobrosrdečné. A je důležité dát jim prostor k myšlení, vnímání a rozvíjení všeho dobrého, co dostaly do vínku.

TJ Asociace sportovních klubů Blansko uspořádala akci s názvem Mikulášské sportování.
Kotouly na žínce, házená nebo kopaná. Mikuláš v Blansku motivoval děti k pohybu

„Těšíme se na Vánoce!“ - píší dál svorně do svých sešitů, přitom chybiček už je tam mnohem méně. A já si vroucně přeji, aby jim ona dětská radost a upřímnost zůstala napořád. Aby naše děti nezapomněly na slušnost, zdvořilost, vlídnost a empatii, ani když vyrostou a dospějí. Je krásné, když i dospělý v sobě najde svoje vnitřní dítě. Svět by mohl být lepším místem, kdyby se lidé rozpomněli, vrátili se zpět do dětství a uvědomili si, co v životě je důležité.

Kéž by nám o letošních Vánocích Ježíšek splnil jedno nevyřčené tajné přání: Aby se svět zase uzdravil, zklidnil a vše bylo jako dřív. Aby lidé k sobě měli blíž - laskaví, ochotní, milí a usměvaví.

V tom nadcházejícím novém roce 2022…

 

Irena Čepová

Základní škola Blansko, Salmova 17