V prostorách nového blanenského skateparku se v sobotu 11. 9. 2021 uskuteční již devatenáctý ročník happeningu Street Jam 2021. Jedná se o skateboardové a koloběžkové závody, prezentaci výtvarného umění StreetArt – malování na sololitové desky, spojené s vystoupením DJ a turnajem ve stolním fotbálku. Pro blanenskou mládež tuto akci pořádá nízkoprahový klub PVC, který je součástí Společnosti Podané ruce a Basstronic Control Crew. Tradičně se akce stane předskokanem celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, který proběhne od 20. do 26. září 2021.


Předchozí ročníky akce se setkaly s velmi pozitivními ohlasy širokého spektra účastníků od dětí, přes mládež po dospělé. Tento ročník bude opravdu výjimečný, protože se uskuteční na nově rekonstruovaném skateparku. Protože je v posledních letech skatepark v Blansku využíván velkým množstvím lidí, proběhnou skateboardové a koloběžkové závody. Klub bude na akci prezentovat svoji činnost, na organizaci se budou podílet bývalí i současní návštěvníci klubu.

Na akci bývá příjemná atmosféra, která je podpořena komunikací a otevřenými vztahy, stejně jako v PVC klubu. Běžně se v průběhu dne zastaví na akci několik set návštěvníků. Zvána je nejen mládež, ale i jejich rodiče a mladší sourozence. Děti zde mohou vidět různé způsoby, jak trávit volný čas, mládež si může všechno vyzkoušet a rodiče najdou potřebnou inspiraci, co mohou s dětmi a mládeží dělat. Všichni se mohou do akce zapojit a vidět, jak je možné trávit i běžné dny.

Česká asociace streetwork a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež připravily informační kampaň Týden nízkoprahových klubů. Cílem kampaně je upozornit na práci a význam nízkoprahových zařízení - v jednotlivých regionech se budou odehrávat dny otevřených dveří, divadelní představení, turnaje, koncerty a další akce. Den otevřených dveří v Nízkopodlahovém zařízení pro děti a mládež v Blansku se bude konat 20. září od 13 do 16 hodin.

 
Nízkoprahový klub funguje v Blansku již dvacet dva let. Je sociální službou pro děti a mládež od 13 do 21 let, kterou zaštiťuje Společnost Podané ruce. Nízkoprahový znamená v tomto smyslu dostupný, tedy ničím neodrazující. Nízkoprahové zařízení je chráněný prostor, kde mohou děti a mladí lidé trávit čas, aniž by platili vstupné nebo se museli registrovat. Kromě zábavy tady najdou také odbornou pomoc a podporu při řešení svých problémů. Cílem nízkoprahových klubů je minimalizovat rizika související se způsobem života dětí a mladých lidí a umožnit jim lépe se zapojit do společnosti.

Robert Hořava

vedoucí Nízkopodlahového zařízení Blansko