A tak jsme se v třetí dubnonou sobotu v půl deváté ráno vydali na objížďku obce. Proti loňskému roku, kdy nechyběl sníh, déšť a teplota se pohybovala lehce nad nulou, nám letos počasí opravdu přálo. Krásně svítilo sluníčko a teplota se odpoledne pohybovala okolo 20°C. Mezi starým železem nechyběly zajímavé kousky, jako stará těžká doma vyrobená stavební míchačka, se kterou jsme všichni bojovali, nebo starý tažný „čert“ na vyorávání brambor. Samozřejmě nechyběly staré ploty, brány, okapy apod. Konec sběru bývá vždycky únavný, protože toho máme většinou všichni dost, a bez přestávky na jídlo či pití jsme končili ve tři odpoledne. Nechyběla ani drobná zranění z nepozornosti či přílišné snahy. Nakonec jsme znovu sesbírali stejně jako loni neuvěřitelných téměř šest vleček. Překvapila nás celková váha železa, která byla loni 8,5 tun a letos dokonce 11,6 tun, což nám udělalo radost, protože cena v roce 2020 je o něco menší. V následujícím týdnu všechno takto posbírané železo odvezla naše dlouholetá partnetrská  firma z Boskovic.

Dovolte, abychom na tomto místě poděkovali těm spoluobčanům, kteří nám železný šrot darovali. Výtěžek, stejně jako v předchozích letech, půjde z převážné části na provoz spolku a fotbalových družstev. Peníze budeme určitě potřebovat, protože jsme letos přišli o výdělek z pouťové zábavy. Nesmíme na tomto místě zapomenout poděkovat místní firmě LESCUS, která nám zapůjčila traktor s vlečkou a našemu řidiči traktoru Martinu Letfusovi.

Další poděkování patří těm členům, kteří přispěli svou prací ke zdárnému průběhu svozu. Byl to Martin Letfus, Petr Horák, Jan Horák, Zbyněk Šmíd, David Kubín, Jakub Baběrád, David Letfus, Michal Kubín a Tomáš Sychra.

Petr Horák