Naše velké poděkování náleží všem, kteří nám v době nejpotřebnější rychle dodali roušky a poskytli potřebné dezinfekční a ochranné prostředky.  Zvláštní poděkování náleží také panu Burgrovi za finanční příspěvek z vánoční sbírky „Polévka pro chudé i bohaté“ v Boskovicích, který byl použit na nákup dezinfekčních gelů pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou a klienty pečovatelské služby. Děkujeme také všem dárcům z řad rodinných příslušníků našich klientů, členům Rady Města Boskovice za osobní finanční dary a stejně tak všem ostatním, kteří nás v této náročné době jakýmkoliv způsobem podpořili.

I přes nouzový stav se život u nás v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem nezastavil. Klienti chodí na krásně rozkvetlou zahradu, trénují paměť nebo cvičí s aktivizačními pracovnicemi. Stejně tak terénní pečovatelská služba probíhá podle potřeb klientů v jejich domácnostech bez jakýchkoliv provozních omezení. Děkujeme, že na nás myslíte, pomáháte, vyjadřujete nám sounáležitost a moc si toho vážíme. Věříme, že i tyto náročné dny díky vaší pomoci a podpoře společně zvládneme.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BOSKOVICE