Základní uměleckou školu F. B. Ševčíka v Jedovnicích reprezentovalo celkem devět zpěváků, kteří si vedli opravdu skvěle. Sedm žáků ze třídy p.uč. Hany Korčákové získalo opět ceny vítězů. Samuel Pekar zlaté pásmo (7-8let), Julie Štreitová zlaté pásmo (9-10 let), Ellen Šnajdrová zlaté pásmo (11-12 let). Dále Michaela Marešová stříbrné pásmo (7-8 let), Elena Puklová stříbrné pásmo (9-10 let), Denis Grenar stříbrné pasmo (11-12 let) a Jitka Teturová stříbrné pásmo (13-14 let).

Pod vedením p.uč. Kateřiny Veselé získala Jitka Doleželová bronzové pásmo (13-14 let) a ze třídy Kateřiny Javorské zpěvačka Klára Přikrylová čestné uznání (15-16 let).

Vzpomínky Pavla Kyseláka z Blanenska: Se školou jsme navštěvovale mistni sklárne
Vzpomínky Pavla Kyseláka z Blanenska: Se školou jsme navštěvovale mistni sklárne

Všem oceněným velmi gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy, dále také děkujeme pedagogům za přípravu na tuto soutěž. Poděkování patří i klavírním korepetitorům Šárce Nejezchlebové a Martinu Štěpánkovi, ktery si odnáší cenu za klavírní spolupráci. Chci poděkovat i všem rodičům, kteří svoje děti na soutěž přijeli podpořit.

Letošní ročník se velmi vydařil a my už se těšíme opět za 2 roky v Poličce.