Při schůzce před touto akcí padl návrh na zorganizování přeboru zaměstnanců škol a školských zařízení. Ve spolupráci se ZŠ TGM Blansko byly na všechny školy okresu zaslány propozice.

Reagovalo 9 škol. Některá přihlásila jedno družstvo, ale byli tací, které přihlásily tři! (družstva byla tvořena třemi hráči, podmínkou byla jedna žena v týmu). A je až neuvěřitelné, že všechna přihlášená družstva se dostavila. Několik družstev bylo složeno výhradně z žen. Každý účastník absolvoval dvakrát deset hodů. Byly k vidění hody hodné profesionálů, ale i ty méně zdařilé, co čistily kanálky.

Basketbalový tým Základní školy T. G. M. Blansko na Rodkovského ulici je ve skvělé kondici.
Basketbalisté z „masaryčky“ v Blansku obstáli v krajském kole soutěže

Během celého klání bylo možno vidět debaty zástupců různých škol mezi sebou. Předávaly se poznatky a zkušenosti z doby covidové, potkávali se staří známí, navazovala se nová přátelství. A že bylo o čem diskutovat! Takže ani není zcela zřejmé, zda bylo důležitější sportovní klání, nebo mnohostranná komunikace.

Kapela Stromboli v čele s Bárou Basikovou a Michalem Pavlíčkem zahráli  v Letním kině v Boskovicích.
Bára Basiková v Boskovicích: kapela Stromboli chrlila hity žhavé jako láva

Výsledek?

a) Na připojeném foto je ZŠ Dvorská Blansko. Asi vítěz.

b) Akce se bude opakovat. (a to je asi důležitější)

Za celou akci děkujeme bowlingu Blansko.

Josef Jalový