Zda důchodci potřebují pomoc, jsme zjišťovali od čtvrtka. Děkujeme 9. dívčímu skautskému oddílu Minetaka, který nám poskytl vlastnoručně vyrobené ochranné roušky. Další roušky poskytnuté městem jsme rozdali důchodcům o víkendu. Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podporují darováním roušek, nákupem vitamínů.

Další roušky mohou dobrovolníci přinést do sběrného místa v Kině Panorama v pondělí od poledne do čtyř hodin odpoledne.

Děkujeme všem, kteří se na splnění tohoto vládního nařízení podíleli

SDH Boskovice