Museli jsme proto už v březnu vydat nejprve zákaz návštěv a pak i vycházení uživatelů mimo zařízení. Jsme si vědomi, že zejména tato opatření se nejvíce dotýkají jak našich uživatelů, tak i jejich rodin a blízkých. Proto jsme rodinám nabídli možnost nahrát svému blízkému krátký videopozdrav. Z reakcí našich uživatelů, kterýmvidea od rodin přehráváme , případně jsme přinesli vytištěné fotografie, je cítit veliké potěšení, radost a často dojetí.

Od 14. dubna prošlo 97 našich zaměstnanců vyšetřením specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Testování budeme pravidelně opakovat, dosud máme samé negativní výsledky testů.
Pozastavit jsme bohužel museli veškeré společné aktivity a akce v zařízení, nicméně o to důsledněji dbáme na individuální setkávání aktivizačních a ostatních pracovníků domova s uživateli. Jsme velmi rádi, že naši uživatelé mají v tomto období možnost návštěvy naší krásné rozkvetlé zahrady, načerpat vůni jarních květů a prvních slunečních paprsků..

Velmi děkujeme našemu zřizovateli, také městu Blansku a všem, kdo nás oslovili, nabídli pomoc a podporu v tomto období. Velmi si vážíme jakékoli podpory a pomoci ze strany široké veřejnosti, firem, rodinných příslušníků a blízkých našich uživatelů. Velký dík všem firmám a jednotlivcům za dodané roušky, dezinfekce, ochranné štíty, bezkontaktní teploměr, respirátory a další pomoc.

Věříme, že tohle nelehké období společně zvládneme, velmi děkujeme za důvěru a podporu, kterou nám vyjadřujete. Velmi si podpory a pomoci vážíme a posíláme poděkování..

Zaměstnanci Senior Centra Blansko