Děti se naučily nová slovíčka a fráze, které pak použily k vypracování pracovních listů a výrobě plakátů. Znalost angličtiny děti potřebovaly ke splnění tucu úkolů, které byly rozmístěny na trase Mladkov – Vinohrádky – Kaufland zmrzlina – Mladkov. Na závěr tábora děti sehrály scénku o historii vzniku sendviče, během které rodiče ochutnali připravené občerstvení. V doprovodu kytary si zazpívaly dvě anglické písně a ukázaly svá vzpomínková trička. Tábor byl zakončen nejen vyřešením Sherlockova případu, ale především přátelskou a pohodovou atmosférou všech zúčastněných.

EVA NOVÁKOVÁ