Startovací balíčky si mězi jednou a třetí hodinou odopledne na startovišti v Tyršově osadě vyzedlo 33 dospělých a poloviční počet dětí, aby při návratu z jednoho a půl, mladší půl kilometru, svojí hrudí protrhli neviditelnou cílovou pásku. A nejenom Jedovničtí. Jedna přiháška na „běh“ do Jedovnic přišla až z Prahy. Ke spokojenosti závodníků přispělo také jakž takž slušné počasí.

Ptám se organizátorů „běhu“: „Vy jste v Jedovnicích pro veřejnost zřejmě nejaktivnější společenskou složkou. Kromě cvičení v kulturním domě organizujete místní a župní atletické soutěže, mezi nimi i Den dětí, v předjaří to jsou celoobecní masopustní Ostatky s tradičním programem pochovávání basy, veselé bývá pálení čarodějnic. Zájem bývá o vaše během roku časté zájezdy za poznáním a vycházky domácí i po okolí, a navštěvovaný bývá Večer sokolských světel s vypouštěním lodiček na rybník, Reprezentací obce jsou vaše účasti na všech sletech, kterým vždy přechází váš místní slet. Na ten posledním s vámi jely a v Praze vystupovaly také ženy pěveckého sboru Píseň. Dále vím, že máte přátelské vztahy s kroužkem českých divadelníků ve Vídni.“ Odsouhlasili, že je to tak. S dodatkem, že: „Byli jsme také na dvou mezinárodních gymnastrádách. Roku 2015 v Helsinkách, 2019 v rakouském Dornbirnu.“ Další rozhovor přerušil příchod vracejících se „běžců“. Proto odcházím. S poupraveným sokolským pozdravem - „Spějte dál“.  IM