Právě tady dětem s léčbou nadváhy a obezity pomáhají. "Pokud změní své návyky celá rodina a zapojí se do cesty za zdravějším životním stylem, máme velkou šanci dítěti pomoci," říká Edita Knotková z Olivovy dětské léčebny.

Rozhovor

Nadváha, která se kdysi řešila jen jako estetický problém před plavkovou sezónou, se stala především problémem zdravotním a to napříč generacemi, včetně dětí. Čím to podle vás je?
Doba digitálních technologií s sebou přináší velké změny v životním režimu člověka. Práce na počítači oproti fyzickým pracem rapidně přibývá a tento sedavý trend se netýká pouze dospělé populace, ale zasahuje i do pohybových zvyklostí dětí. Dávno je pryč doba, kdy byly prolézačky na sídlištích obsypané dětmi různých věkových kategorií podle denní doby od batolat až po puberťáky. Doba, kdy se dětská hřiště stávala oblíbeným místem pro dostaveníčka dospívajících part. Dnes děti tráví mnohem více času u počítačů a konzolí a spíše než v reálném světě se setkávají ve světě virtuálním. Raději než zajít s partičkou na kopanou se děti sejdou u týmové strategie pěkně v pohodlí gauče, každý ze svého vlastního obýváku. Dobu digitální navíc podpořila doba covidová, kdy došlo k výraznému omezení sociálních kontaktů, zavření zájmových kroužků a takřka výhradnímu přesunu aktivit do virtuálního prostoru. Nezřídka se stalo, že se člověk za celý den ani nepodíval ven - nic jej nemotivovalo k tomu, aby to udělal. Dospělí i děti se přestali hýbat a jezení z nudy či z nedostatku podnětů také není výjimečným fenoménem. Zkrátka dnešní doba způsobila, že populace začala přibývat na váze.

Olivova dětská léčebna v Říčanech u Prahy
Chodí vaše děti jen od gauče k ledničce? Motivujte je k pohybu

Jaká rizika jsou s obezitou spojená?
Nese s sebou celou řadu zdravotních rizik a nepříjemností. Z pohledu fyzioterapeuta je nejdůležitějším a nejvíce viditelným aspektem u obézních dětí přetížení kloubů. Lidské tělo není stavěné na to, aby s sebou nosilo přebytečnou zátěž v podobě kilogramů tuku. V kloubech kotníků, kolen i kyčlí může docházet k nadměrnému opotřebení kloubních chrupavek - obezita je jedním z rizikových faktorů rozvoje artrózy kloubů. Nadměrné zatížení se ale může projevit i jinak - poškozením vazivového aparátu kloubů ve formě výronů a v krajním případě může vinou přetížení dojít například až k únavové zlomenině některé z drobných kostí nohy.

Čím trpí obézní děti nejčastěji?
Obézní děti často trpí svalovými dysbalancemi a z nich vyplývajícím vadným držením těla. Typické obézní dítě neumí správně zapojit břišní stěnu, která je významnou součástí stabilizačního systému těla - svaly břicha bývají oslabené. U takového dítěte pak dochází k přetížení zádových svalů v oblasti beder, naklopení pánve a změnám v postavení osy dolních končetin. Kyčle má zrotované dovnitř, kolena k sobě a vizuálně má sníženou klenbu nohy. Jednoduše řečeno, dítě  má “nohy do „X”. Rodič si toho všimne zpravidla díky postavení kolen nebo podle toho, že má dítě všechny boty “sešmajdané” dovnitř. Vlivem změněného chůzového vzoru pak takové děti často dupou na paty. Říci dítěti “nedupej” pak nemá valný smysl, problém bývá jinde než v bérci a napomínáním docílíme pouze toho, že začne chodit po špičkách. To se ovšem také nedá označit za ideální způsob chůze. V takovém případě je nasnadě konzultace s odborníkem a vhodná diagnostika problému.
Vadné držení těla může vést i k mnohým bolestivým stavům. Vlivem přetížení zádových svalů a prohloubené křivky v bedrech mohou obézní děti také trpět bolestmi a blokádami v oblasti beder a pánve. Tělo funguje jako celek a není to jen bederní páteř, která je tímto postavením přetížená. Nezřídka se u obézních dětí setkáváme i s bolestmi v oblasti mezi lopatkami nebo krku.

Co ale s dítětem dělat, když se rozhodneme pro změnu a společně najdeme správnou motivaci k pohybu?
Změněné postavení těla a zvýšené zatížení kloubů s sebou nese mnohá úskalí a lidé, kteří začínají redukovat hmotnost bez dohledu odborníka, často končí s nějakým zraněním (distorze hlezna, ruptura vazu nebo svalu), které je imobilizuje a je navíc bolestivé. Člověk se po dobu hojení zranění hýbe ještě méně než před zraněním a bolest postižené části rozhodně nepůsobí motivačně k tomu, aby dítě pohyb vyhledávalo a zkoušelo to znovu.

Olivova dětská léčebna v Říčanech u Prahy
Už pět týdnů může pomoci zlepšit kvalitu dalšího života celé rodiny

Jak poznat, že je čas vyhledat odborníka?
Fyzioterapeuta je nutné vyhledat v případě, kdy vaše dítě něco bolí ať už kolena, kotníky nebo záda. A to i tehdy, když se bolest objevuje jen při pohybové aktivitě. Na základě diagnostiky pohybového aparátu a vhodně zvolených metod dokáže fyzioterapeut nejen manuálně pomoci od bolesti, ale za pomoci cílených cviků i ovlivnit držení těla. Terapii přizpůsobí potřebám dítěte a jemu zvolenému sportu. Návštěva fyzioterapie je namístě také v případě, kdy si všimnete, že vaše dítě “nestojí rovně”. Všechny případy, kdy se vám dítě zdá nesymetrické, příliš prohnuté nebo shrbené, patří do ordinace odborníka. Do zorného pole odborníka patří také děti s obezitou 3. stupně, kdy už je zatížení kloubů tak velké, že je třeba začít se zvýšeným pohybovým režimem se zvláštní obezřetností tak, aby nedošlo k poškození kloubů. Takovým odborníkem může být například kondiční trenér se specializovaným kurzem pro obézní klienty.

Jde vždycky o běh na dlouhou trať, protože hmotnost nelze snížit v krátkém čase. Jak důležitou roli přitom hraje rodina?
Dětská obezita je záležitostí celé rodiny. Redukce hmotnosti u dítěte musí být vždy doprovázena nejen motivací dítěte samotného, ale i spoluprací rodiny, kdy se do cesty za zdravějším životním stylem zapojí skutečně všichni její členové. Jedině pokud změní své návyky rodina a jeho blízké okolí, má dítě šanci přijmout nový režim za svůj a máme velkou šanci mu pomoci jak od vyšší hmotnosti, tak od problémů, které by ho následkem obezity v budoucnu dozajista potkaly.

Čtěte celý seriál bez omezení. S předplatným Deník.cz získáte navíc výhodné benefity.