Rozbor dopravních nehod za období od 1. ledna do 30. září 2007 a srovnání se stejným obdobím roku 2006.

2007 2006 rozdíl

CELKEM nehod 915 910 + 5

Úmrtí 11 7 + 4

Těžká zranění 34 20 + 10

Lehká zranění 211 168 + 43

Alkohol 64 57 + 7

Příčiny

Způsob jízdy 576677 - 101

Rychlost 13077 + 53

Nedání přednosti 123 82 + 41

Předjíždění 22 22 0

Technická závada 4 0 + 4

Ostatní 60 52 + 8

Zavinění

Řidičem motor. vozidla838 845 - 7

Zvěří 44 35 + 9

Řidičem nemot. vozidla 1413 + 1

Chodcem 10 7 + 3

Technická závada 3 0 + 3

Závada na komunikaci 1 8 - 7

Jiné zavinění 5 2 + 3

Podle místa

Silnice 2. třídy 312 330 - 18

Silnice 1. třídy 220 185+ 35

Místní komunikace 175 164 + 11

Silnice 3. třídy 148 154 - 6

Parkoviště 51 65 - 14

Polní a lesní cesty 9 12 - 3