3.10.2007 v13.50 hodin při provádění hlídkové činnosti narazila motorizovaná hlídka MP Blansko na parkovišti pod hrází vHorní Palavě na skupinku podezřelých osob. Jednalo se o tři mladíky a jednu dívku, kteří postávali u zaparkovaného motorového vozidla, a když uviděli služební vozidlo MP, dívka odhodila do koryta potoka nezjištěný předmět. Strážníci MP provedli kontrolu osob, kterou bylo zjištěno, že se jedná o P.T., J.J., O.B. a M.J. zBlanska. Jako řidič motorového vozidla byl kontrolován P.T., kterého hlídka vyzvala kpředložení dokladů od vozidla a byla u něj provedena orientační dechová zkouška na alkohol, která byla negativní. Vzhledem kpodezření, že vozidlo řídil pod vlivem omamných a psychotropních látek, byla dále na místo přivolána hlídka DI PČR Blansko, která testrem zjistila, že řidič opravdu před jízdou tyto látky požil. Konkrétně byla vjeho těle zjištěna přítomnost amfetaminu a extáze. Ve vozidle byla dále nalezena jednorázová injekční stříkačka a přesně nezjištěné množství rostlin konopí. Vzhledem kuvedeným skutečnostem si věc kdalším úkonům a opatřením přebrala hlídka DI PČR Blansko.

6.10.2007 v06.14 hodin bylo dozorčí službou MP přijato oznámení od J.H. zPlumlova, že je DJ na Lucky Break baru, a že mu personál tohoto podniku sebral klíče od jeho motorového vozidla zdůvodu nespokojenosti sjeho vystoupením. Po příjezdu motorizované hlídky na místo dále strážníkům uvedl, že mu personál také odmítá vyplatit předem dohodnutou částku za hudební produkci a stále mu nevydal klíče od jeho vozidla. Personál hlídce MP však sdělil, že oznamovatel po celou dobu produkce požíval alkoholické nápoje, a tak mu klíče vzali zdůvodu, aby neřídil vozidlo pod vlivem alkoholu. J.H. uvedl, že si je vědom, že požil alkoholické nápoje, a že vmotorovém vozidle chce pouze přespat. Po tomto sdělení mu byly klíče vydány a spersonálem bylo dohodnuto, pokud mají sJ.H. nějaké další spory ohledně úhrady hudební produkce, ať tyto řeší občanskoprávní cestou. Motorizovaná hlídka MP poté odjela provádět další kontrolní činnost vrámci své služby. Při hlídkové činnosti na ulici Masarykova spatřila vozidlo, které řídil J.H.. Toto vozidlo zastavila a u řidiče byla provedena orientační dechová zkouška. Zkouškou byla podezřelému naměřena hodnota 1,21 promile alkoholu vdechu. Vzhledem ktéto skutečnosti byla věc předána OO PČR Blansko kdalšímu opatření.

15.10.2007 v11.15 řešila hlídka MP Blansko přestupek za parkování vzákazu zastavení na ulici Čapkova. Podezřelým ze spáchání přestupku byl R.B. zBlanska, který stímto souhlasil, a proto byl přestupek řešen vblokovém řízení. Zdechu podezřelého byl však cítit alkohol, a proto byl na tuto skutečnost strážníky MP upozorněn. R.B. potvrdil, že vozidlem na místo přijel, ale alkohol požil až po jízdě ve stánku sobčerstvením, a že dále již on osobně svozidlem nepojede.

V11.35 hodin spatřila motorizovaná hlídka předmětné vozidlo, které řídil R.B., na ulici Sušilova. Vozidlo bylo zastaveno a u řidiče byla provedena orientační dechová zkouška, která prokázala 2,8 promile alkoholu vdechu R.B. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka PČR, která si věc převzala kdalším opatřením.

17.10.2007 v07.00 přijala dozorčí služba MP oznámení, že vareálu hřiště ASK Blansko se nachází podezřelá osoba, která spí pod přístřeškem mezi škvárovým a travnatým hřištěm. Na místo byla vyslána motorizovaná hlídka MP, která lustrací osoby zjistila, že se jedná o V.B. zHavlíčkova Brodu a jedná se o osobu, která je hledaná PČR. Ztohoto důvodu byl podezřelý muž předán OOPČR Blansko.

24.10.2007 ve 13.00 hodin oznámil anonym dozorčí službě MP Blansko, že na ulici Seifertova se kolem budovy gymnázia pohybuje podezřelý mladík a pravděpodobně popisuje budovu. Oznamovatel dále uvedl poměrně podrobný popis podezřelého. Mělo se jednat o mladého muže romské národnosti, asi 170 cm vysokého, oblečeného do kalhot a bundy modré barvy se světlou baseballovou čepicí a přes rameno měl mít ledvinku černé barvy. Vzhledem ktěmto uvedeným skutečnostem byla na místo neprodleně vyslána motorizovaná hlídka MP. Vuvedené lokalitě však nebyl nikdo zastižen a nebyla zde zaznamenána ani jiná osoba, která by mohla podat bližší informace kpodezřelému. Na místě bylo dále zjištěno popsání zdi budovy.

Hlídka pak dále vprůběhu služby prováděla pátrání po podezřelém. V16.15 byl strážníky spatřen na ulici Brněnská mladík, odpovídající popisu. Hlídka provedla jeho kontrolu. Následně bylo zjištěno, že se jedná o osobu mladší osmnácti let zBlanska. Tento byl vyzván kpodání vysvětlení týkajícího se poškození zdi gymnázia. Jmenovaný se kesvému protiprávnímu jednání doznal a dále uvedl, že téhož dne vdopoledních hodinách pomaloval černou fixou mimo budovu gymnázia zeď domu na křižovatce ulic Masarykova – Bartošova celkem třemi nápisy a dále popsal dva kryty pouličního osvětlení na ulici Údolní. Všechna místa strážníkům popsal a také označil. Po zadokumentování celé věci byl spisový materiál pro podezření trestného činu postoupen OO PČR Blansko kdalšímu opatření.

Dne 6.10. – 7.10.2007 prováděla MP Blansko vdobě od 22.00 do 02.00 hodin dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na noční měření dodržování stanovené rychlosti vobci. Vprůběhu této akce bylo ve městě Blansko odhaleno celkem sedmnáct přestupků překročení rychlosti, znichž 16 bylo vyřešeno na místě vblokovém řízení a jeden postoupen správnímu orgánu MěÚ kdořešení. Neukázněným řidičům byly uděleny blokové pokuty vcelkové částce 19.500,-Kč.

Za uvedené období byl dále proveden celkem vosmi případech odchyt volně pobíhajících psů a bylo odstraněno pět vraků motorových vozidel. Strážníci MP dále řešili patnáct drobných krádeží vobchodních domech a tři přestupky na úseku občanského soužití.